Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Endüstriyel kantarlar, çeşitli endüstrilerde ve uygulamalar için kullanılan hassas ölçüm cihazlarıdır. İnşaat, tarım, depolama ve diğer birçok sektör, hassas ve güvenilir tartım ihtiyaçları için bu tip kantarları kullanır. Bu yazıda, endüstriyel kantarların genel özellikleri, farklı türleri ve kullanımları hakkında bilgi edineceksiniz.

Endüstriyel kantar nedir? “Endüstriyel kantar” terimi, genellikle bir endüstriyel ortamda kullanılan ve çeşitli yükleri ölçebilen tartım cihazlarını tanımlar. Bu kantarlar, genellikle ağır hizmet tipi malzemeleri ve bileşenleri içerir ve genellikle aşırı koşullara ve yoğun kullanıma uygundur.

Endüstriyel kantarlar, hassas ve güvenilir bir tartım sağlamak için genellikle yük hücrelerine dayanır. Yük hücresi, bir kuvveti (genellikle ağırlık) elektriksel bir sinyale dönüştürür, böylece kantarın ağırlığı ölçmesini sağlar. Bu, endüstriyel kantarların tartım uygulamalarında son derece hassas olmasını sağlar.

Endüstriyel kantar fiyatı, genellikle modeline, kapasitesine ve diğer özelliklerine bağlı olarak değişir. Fiyatlar, genellikle daha hassas ölçüm gerektiren uygulamalar için daha yüksek olabilir. Ancak genellikle, endüstriyel kantarlar hem işletmelerin işlevselliğini artırmak hem de verimliliği iyileştirmek için oldukça uygun bir yatırımdır.

Endüstriyel tartım, çeşitli sektörlerde ve uygulamalar için son derece önemlidir. Endüstriyel kantarlar, malzeme işleme, üretim, depolama, nakliye ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi uygulamada kullanılır. Bu kantarlar, doğru ve tutarlı tartım sonuçları sağlar ve bu da işletmelerin iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, endüstriyel kantarlar, geniş bir uygulama yelpazesine hizmet edebilen son derece hassas ve dayanıklı tartım cihazlarıdır. Bu cihazlar, genellikle aşırı koşullara ve yoğun kullanıma uygundur ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için son derece güvenilir ve etkilidirler. Kısacası, endüstriyel kantarlar, işletmelerin doğru ve tutarlı tartım sonuçları sağlamasına yardımcı olan bir araçtır.

Endüstriyel Kantarlar Nasıl Çalışır?

Endüstriyel kantarlar, ölçeklendirme ve tartım işlemlerini gerçekleştiren cihazlardır. Pek çok sektörde kullanılan bu kantarlar, özellikle yüksek ağırlıkları hassas bir şekilde ölçme kapasitesine sahip olmalarıyla bilinir. İnşaat, tarım, gıda işleme ve nakliye gibi endüstriler, bu tip kantarların bir dizi farklı model ve kapasitesinden yararlanır. Şimdi, endüstriyel bir kantarın nasıl çalıştığını kolay bir şekilde anlamak için birkaç adıma bakalım.

 1. Yük Hücreleri: Endüstriyel kantarlar, genellikle yük hücreleri adı verilen hassas sensörlere dayanır. Bir nesne kantarın üzerine konduğunda, yük hücreleri nesnenin ağırlığını hisseder ve bu kuvveti bir elektrik sinyaline dönüştürür.
 2. Sinyal Dönüşümü: Dönüştürülen bu elektrik sinyali, genellikle analog-dijital dönüştürücüler (ADC) aracılığıyla dijital bir formata dönüştürülür. Bu, kantarın ağırlığı daha hassas bir şekilde okumasını sağlar.
 3. Veri İşleme: Dönüştürülen dijital sinyal, kantarın işlemci veya kontrol ünitesine gönderilir. Bu ünite, sinyali bir ağırlık değerine çevirir.
 4. Görüntüleme: Son olarak, ağırlık değeri, kullanıcının okuyabileceği bir formatta kantarın ekranında gösterilir. Bu genellikle dijital bir ekran olup, hassas ağırlık ölçümünü saniyeler içinde sağlar.

Bütün bu süreç, milisaniyeler içinde gerçekleşir ve kullanıcının ağırlığı hızlı ve doğru bir şekilde ölçmesini sağlar. Bu özellikler, endüstriyel kantarların birçok sektörde tercih edilmesini sağlar. Sonuçta, bu cihazlar, hassas ağırlık ölçümlerinin üretim hattının verimliliği, kargo ve lojistik maliyetleri ve genel iş verimliliği üzerinde önemli bir etkisi olduğu her yerde kullanılır.

Hassas Endüstriyel Kantar

Hassas endüstriyel kantarlar, özellikle hassas ölçümler gerektiren sektörlerde kullanılan ölçüm cihazlarıdır. Laboratuvarlar, araştırma tesisleri, üretim hatları, kimya sanayii gibi alanlarda kullanılan bu kantarlar, birimlerin milyongram (mg) seviyesinde hatta bazen daha hassas ölçüm yapabilme kapasitesine sahiptirler.

Bu tip hassas kantarlar, genellikle yük hücrelerine dayanarak çalışır. Yük hücreleri, belirli bir kuvveti (genellikle ağırlık) bir elektrik sinyaline dönüştürür. Bu, kantarın ağırlığı ölçmesini ve son derece hassas ölçümler yapmasını sağlar. Hassas endüstriyel kantarlar genellikle daha pahalıdır, çünkü bu hassaslık seviyesini sağlamak için daha sofistike ve hassas bileşenlere ihtiyaç duyarlar.

Örneğin, hassas bir endüstriyel kantar kullanılarak, üretim süreçlerinde kullanılan malzemelerin ağırlığı, işlenmiş ürünlerin ağırlığı, laboratuvar koşullarında kullanılan kimyasalların ağırlığı gibi çok çeşitli ölçümler yapılabilir. Bu, işletmelerin ve araştırma kurumlarının hassas ölçümlere dayanan süreçleri ve deneyleri yönetmelerine yardımcı olur.

Hassas endüstriyel kantarların bir başka önemli özelliği de genellikle otomatik kalibrasyon özelliklerine sahip olmalarıdır. Bu, kullanıcıların cihazı düzenli olarak kalibre etmelerini ve böylece ölçümlerin doğruluğunu ve tutarlılığını sürdürmelerini sağlar.

Sonuç olarak, hassas endüstriyel kantarlar, hassas ölçümlerin kritik olduğu endüstrilerde ve uygulamalarda son derece önemli bir rol oynar. Bu cihazlar, genellikle son derece hassas ölçümler yapma yeteneğine sahip olmaları, dayanıklılıkları ve genellikle otomatik kalibrasyon özelliklerine sahip olmaları nedeniyle, işletmelerin ve araştırma kurumlarının hassas ölçümlere dayanan süreçleri ve deneyleri yönetmelerine yardımcı olur.

Tartım Sistemleri

Tartım sistemleri, bir nesnenin ağırlığını ölçme yöntemleridir. Genelde bir veya birden çok yük hücresine dayanarak çalışırlar. Yük hücreleri, uygulanan kuvveti (ağırlığı) bir elektrik sinyaline dönüştürürler. Bu sinyal daha sonra işlenir ve ölçülen ağırlığa dönüştürülür. Tartım sistemleri, özellikle endüstriyel ve ticari uygulamalar için son derece önemlidir ve genellikle hassas ölçümler yapmak için kullanılırlar.

Kantarlar, tartım sistemlerinin en yaygın örneklerinden biridir. Bir kantar genellikle bir yük platformu ve bir veya daha fazla yük hücresinden oluşur. Yük platformuna yerleştirilen bir nesnenin ağırlığı, yük hücreleri tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Daha sonra bu sinyal bir ekran birimine gönderilir ve okunabilir bir ağırlık ölçümü olarak görüntülenir.

Örneğin, bir süpermarketin üret bölümünde kullanılan bir kantar düşünün. Müşteri, bir sebze veya meyve seçer ve kantarın üzerine koyar. Kantarın yük hücreleri, bu sebze veya meyvenin ağırlığını belirlemek için kullanılır ve bu ağırlık, müşterinin ne kadar ödeme yapacağını belirlemek için kullanılır.

Tartım sistemleri, ayrıca endüstriyel üretim, nakliye, inşaat ve daha pek çok alanda kullanılır. Örneğin, bir kamyon tartım sistemi, bir kamyonun yükünü belirlemek için kullanılır. Bu, özellikle aşırı yükleme ve taşıma kapasitesi ihlallerini önlemek için önemlidir.

Sonuç olarak, tartım sistemleri bir nesnenin ağırlığını hassas bir şekilde ölçmek için kullanılır ve birçok endüstriyel ve ticari uygulama için son derece önemlidir.

Endüstriyel kantarlar, çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda hassas ölçüm cihazı olarak kullanılırlar. Bu cihazlar genellikle yüksek dayanıklılığa sahip olup, ağır hizmet tipi malzemeleri tartmak üzere tasarlanmışlardır. Yük hücreleri adı verilen hassas sensörlere dayanırlar, bu sensörler bir kuvveti (genellikle ağırlık) elektriksel bir sinyale dönüştürürler. Dönüştürülen elektrik sinyali, dijital bir formata dönüştürülür ve ardından ağırlık değerine çevrilir. Son olarak, bu ağırlık değeri, kullanıcıların okuyabileceği bir formatta bir ekranda gösterilir.

Endüstriyel kantarlar genellikle malzeme işleme, üretim, depolama, nakliye gibi alanlarda kullanılırlar. Doğru ve tutarlı tartım sonuçları sağlarlar, bu da işletmelerin iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Hassas endüstriyel kantarlar ise özellikle laboratuvarlar, araştırma tesisleri, üretim hatları, kimya sanayii gibi hassas ölçümler gerektiren sektörlerde kullanılır. Bu kantarlar, milyongram (mg) seviyesinde hatta bazen daha hassas ölçüm yapabilme kapasitesine sahiptirler ve genellikle otomatik kalibrasyon özelliklerine sahip olurlar.

Tartım sistemleri, genel olarak bir nesnenin ağırlığını ölçme yöntemleridir. Bir tartım sistemi genellikle bir yük platformu ve bir veya daha fazla yük hücresinden oluşur.

Endüstriyel kantarların çeşitleri nelerdir?

Endüstriyel kantarlar, geniş bir çeşitliliğe sahip olup farklı sektörlerde ve uygulamalar için özelleştirilmiş çeşitlere sahiptir. İşte bazı yaygın endüstriyel kantar türleri:

 1. Platform Kantarları: Bu kantarlar genellikle depolarda, üretim tesislerinde ve nakliye merkezlerinde kullanılır. Büyük ölçekli yüklerin tartılması için kullanılırlar. Platform üzerine konulan yük, genellikle yük hücreleri tarafından ölçülür ve daha sonra ağırlık bir ekran ünitesinde görüntülenir.
 2. Kepçe Kantarları: Bu kantarlar genellikle inşaat ve madencilik sektörlerinde kullanılır. Kepçenin yükünü ölçerler ve genellikle bir kepçenin veya yükleyicinin kollarına monte edilirler.
 3. Kamyondan Tartımlar: Bu kantarlar genellikle büyük taşıma araçlarının yüklerini ölçmek için kullanılır. Taşıma aracı, kantara girdiğinde, kantar taşıma aracının ağırlığını ölçer.
 4. Hassas Kantarlar: Bu kantarlar, laboratuvarlar ve araştırma tesisleri gibi hassas ölçümler gerektiren uygulamalar için kullanılır. Çok hassas ölçümler yapabilirler ve genellikle küçük ölçekli yükler için kullanılırlar.
 5. Bantlı Tartımlar: Bu kantarlar, genellikle üretim hatlarında ve paketleme tesislerinde kullanılır. Ürünler konveyör bant üzerinden geçerken tartılır ve ağırlık otomatik olarak ölçülür ve kaydedilir.
 6. Vinç Kantarları: Bu kantarlar, genellikle havada taşınan yüklerin ağırlığını ölçmek için kullanılır. Vinçlerin altına monte edilirler ve yükün ağırlığını ölçerken yükün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlarlar.

Bu örnekler, geniş çeşitliliği ve farklı sektörlerde kullanılabilirliği göstermektedir. Hangi endüstriyel kantarın kullanılacağı, ölçümün ne kadar hassas olması gerektiği, hangi tür yüklerin tartılacağı ve ne tür bir ortamda kantarın kullanılacağı gibi faktörlere bağlıdır.

Tamçeki Hakkımızda

İletişim Formunu Doldurun, Sizi Arayalım

  Tamçeki Hakkımızda

  İletişim Formunu Doldurun, Sizi Arayalım

   Tamçeki Hakkımızda

   İletişim Formunu Doldurun, Sizi Arayalım