Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalibrasyon, bir aletin veya ölçüm cihazının doğruluğunu ve doğrulunu kontrol etmek için kullanılan bir işlem ve prosedür setidir. Kantarlar, çeşitli endüstrilerde kullanılan bir tür ölçüm cihazıdır ve ağırlık veya kuvveti ölçerler. Kantar kalibrasyonu, bu cihazların doğru şekilde ölçüm yaptığından emin olmak için gereklidir.

Kalibrasyon firmaları, çeşitli ölçüm cihazlarını kalibre etmek için uzmanlaşmış servis sağlayıcılardır. Bu firmalar, kantarlar dahil olmak üzere birçok farklı türde söz konusu cihazın kalibrasyonunu yapabilirler.

Tamçeki kantar kalibrasyonu genellikle şu adımları içerir: Kantar Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

 1. Öncelikle, cihazın mevcut durumu değerlendirilir. Bu genellikle belirli bir ağırlık setini ölçmek ve cihazın bu ağırlığı nasıl okuduğunu kontrol etmek anlamına gelir.
 2. Ardından, kalibrasyon firması, kantarın ölçüm doğruluğunu değerlendirir. Bu genellikle, kantarın okuduğu ağırlığı, bilinen bir ağırlıkla karşılaştırarak yapılır.
 3. Eğer gerekliyse, kalibrasyon firması, kantarın doğru ağırlığı okumasını sağlamak için gerekli ayarlamaları yapar. Bu genellikle cihazın mekanik veya yazılım ayarlarını değiştirme anlamına gelir.
 4. Son olarak, kalibrasyon firması, cihazın doğru şekilde kalibre edildiğini ve doğru ölçüm yaptığını onaylar. Bu genellikle bir kalibrasyon sertifikası verilmesiyle sonuçlanır, bu sertifika kantarın belirli bir süre boyunca doğru ölçüm yapabileceğini belirtir.

Bu prosedür, çeşitli endüstrilerde doğru ölçümlerin yapılabilmesini sağlar ve bu da üretim süreçlerinin, kalite kontrolünün ve güvenlik standartlarının korunmasında çok önemlidir.

Tamçeki kalibrasyon konusunda ankara kalibrasyon firmaları, izmir kalibrasyon firmaları, kalibrasyon firmaları istanbul bölgelerine hizmet sunar.

Kalibrasyon, ölçüm cihazlarının doğruluğunu ve hassasiyetini kontrol etmek ve belgelemek için yapılan bir süreçtir. Türkiye’nin birçok kentinde, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi, çeşitli kalibrasyon firmaları bulunmaktadır. İstanbul’da kalibrasyon hizmeti veren birçok kalibrasyon laboratuvarı mevcuttur. Bu firmalar, işletmelerin ölçüm aletlerinin doğru ve hassas ölçüm yapmasını sağlamak için hizmet verirler.

Ankara ve İzmir’deki kalibrasyon firmaları da çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. Bu firmalar genellikle TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir, bu sayede sunulan hizmetlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.

Kalibrasyon firmaları genellikle cihaz kalibrasyonu yapan firmalardır ve birçok farklı ölçüm cihazını kalibre edebilirler. Bu cihazlar arasında tartı aletleri, ölçüm cihazlarına ve kantarlar da dahildir.

Kantar kalibrasyonu, tartı aletlerinin doğru ve hassas ölçüm yapmasını sağlamak için yapılan bir işlemdir. Kantar kalibrasyon firmaları, bu hizmeti sağlar ve kantar kalibrasyon yönetmeliği çerçevesinde çalışır. Bu yönetmeliğe bağlı olarak, kalibrasyon süreci genellikle cihazın seri numarası ve yetki belgesinin kontrolü ile başlar.

Tartı aletlerinin muayene süreci, aletlerin yurda sokulmaları sırasında başlar ve bu süreç, aletleri muayene yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu süreç genellikle birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen aletler ve ilk muayene yeni yapılan aletler için geçerlidir.

Kalibrasyon işlemi, aletler damgalandığı yıldan itibaren yürürlüğe girebilir. Bu süreç genellikle ocak ayının başından şubat ayının sonuna kadar devam eder ve bu süre zarfında, firmaların bağlı bulunduğu grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir.

Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu, bu cihazların doğru ve hassas ölçüm yapmalarını sağlar ve bu da endüstrilerin üretim ve kalite kontrol süreçlerinin verimliliğini artırır. Bu nedenle, kalibrasyon firmalarının hizmetleri, üretimden sağlık sektörüne kadar birçok sektör için önemlidir.

Sonuç olarak, kalibrasyon firmaları, ölçüm cihazlarının doğru ve hassas ölçüm yapmasını sağlar ve bu da işletmelerin üretim süreçlerinin verimliliğini artırır. Ankara, İzmir ve İstanbul’daki kalibrasyon firmaları bu hizmeti sağlar ve işletmelerin ölçüm cihazlarının yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak kalibre edilmesini sağlar. İster Ankara’da, İzmir’de ya da İstanbul’da olsun, bu firmaların hizmetleri işletmeler için önemlidir ve bu hizmetlerin kullanılması, işletmelerin ölçüm süreçlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırabilir.

Tamçeki Hakkımızda

İletişim Formunu Doldurun, Sizi Arayalım

  Tamçeki Hakkımızda

  İletişim Formunu Doldurun, Sizi Arayalım

   Tamçeki Hakkımızda

   İletişim Formunu Doldurun, Sizi Arayalım